.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4
   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.P)
   โครงการ ENGLISH IMMERSION
PROGRAMME (E.I.P)
   โครงการ ENGLISH PROGRAMME (E.P)
   โครงการ ปกติ

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 6
  Visits : 957,664
  Today : 346
   

 


รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง
(O-NET) ปี58 ระดับชั้นป. 6


กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศล

 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนา พฤติกรรมต่างๆของนักเรียน


หน่วยงานประทีปของไทย เยื่อมเยือนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 
 


โครงการสอบแข่งขัน
เพื่อหาคนเก่งแผนกประถมฯกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศล

 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้