Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 940,221
  Today : 59
   

 

 

 
   
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ จำนวน 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 18 เมษายน 2559
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 18 เมษายน 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน รับสมัครถึง 10 เมษายน 2558
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
 


กิจกรรมลานวิชาการ
ระดับชั้นป.6


บรรยายพิเศษ หัวข้อ คุณภาพการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล

 
 

พิธีปิด AMC CUP
ครั้งที่ 1 ฉลอง115 ปี
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า
115 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 
 


พิธีมอบโล่รางวัล-เกียรติบัตร
English  Contest ครั้งที่ 23 


พิธี่เปิด AMC CUP
ครั้งที่ 1 ฉลอง115 ปี
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้