ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ครั้งที่ 24

English Contest XXIV

********************************************************************************************

 

 พิธีมอบรางวัล จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

(อนุบาล) 075-356659

(ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา) 075-356565

(English Programme) 075-313575      

 

ประเภทบุคคลระดับชั้นอนุบาล

 

 

ประเภทบุคคลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

หลักสูตรปกติและหลักสูตรอื่นใดที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

ประเภทบุคคลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

สำหรับนักเรียนหลักสูตร  นานาชาติหรือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

ประเภททีม(Quiz) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

หลักสูตรปกติ

 

 

 

ประเภททีม(Quiz) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เฉพาะนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ,หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

หรือหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

ประเภท Speech Contest

เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ,หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน หรือหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ