.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,198,745
  Today : 174

บริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Mathe Matics คณิต - ภาษา Language
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ วิทย์-คณิต 2560
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Foreign Languages Programme Relationship สานสัมพันธ์ พี่น้อง
ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
อบรม การจัดการเรียนรู้ด้วบรูปแบบ Active Learning
กิจกรรม รนณรงค์การล้างเมือ
กิจกรรม ทานาบาตะ เทศกาลขอพรจากดวงดาวของประเทศญี่ปุ่น
พิธีมอบรางวัลการประกวดเล่านิทาน
ทัศนศึกษา นักเรียนโครงการ SMP แผนกมัธยมศึกษา
มอบรางวัล เทควันโด
ประชุม คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
การแข่งขันจัดพานไห้วครู 2560
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ไหว้ครู แผนกประถมศึกษา 2560
ไหว้ครู แผนกมัธยมศึกษา 2560
AMC ACADEMY
นักเรียนแผนกประถมศึกษา เรียน GSP
การประชุมบริหารภายในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
สัมมนาบุคลากรใหม่ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการพี่รักน้อง ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษามอบรางวัลแข่งขันว่ายน้ำ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จัดการอบรมการใช้ห้องเรียน Smart Classroom
พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3
ออกกำลังกาย แผนกประถมศึกษา
นักเรียนแผนกประถมศึกษาใช้ห้องเรียน Smart Classroom
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมครูเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
       อ่านก่อนหน้านี้