.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,070
  Today : 74

 
 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 ให้กับนักเรียนระดับประถมตอนปลายจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจสอบสารปนเปื้อนอันตรายในอาหารอย่างง่าย
กิจกรรมการเพาะปลานิลจิตรลดา กิจกรรมระบบการควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR กิจกรรมคนค้นยุง ’60
กิจกรรมนักสืบ นักคิด กระแสวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมบ้านของป๊อป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและเป็นการวางรากฐานใน
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้ม
ีผู้เข้าร่วมจำนวน 234 คน ณ อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บรรยากาศ ::โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3