.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,072
  Today : 76

 
 
มอบรางวัลแข่งขันว่ายน้ำ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษามอบรางวัลแข่งขันว่ายน้ำ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับรางวัล
โดยผู้อำนวยการ นางแสงจันทร์ มิตรกูล แก่นักกีฬา

บรรยากาศ :: มอบรางวัลแข่งขันว่ายน้ำ