.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,072
  Today : 76

 
 

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม่จันทน์พระราชทาน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการจิอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานขึ้น โดยมีครู แผนกอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางแสงจันทร์ มิตรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเป็นประธานอธิษฐานเปิดการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

บรรยากาศ :: โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน