.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 1,133,926
  Today : 101

 
 
การแข่งขันจัดพานไห้วครู 2560

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันจัดพานไห้วครู 2560

บรรยากาศ :: การแข่งขันจัดพานไห้วครู 2560