.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,070
  Today : 74

 
 
ประชุม คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและการติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับงบประมาณ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ประจำปีการการศึกษา 2560

บรรยากาศ :: ประชุม คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย