.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,072
  Today : 76

 
 
ทัศนศึกษา นักเรียนโครงการ SMP แผนกมัธยมศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดให้มีการ-ทัศนศึกษา นักเรียนโครงการ SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แผนกมัธยมศึกษา

บรรยากาศ :: ทัศนศึกษา นักเรียนโครงการ SMP แผนกมัธยมศึกษา