.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,072
  Today : 76

 
 

พิธีมอบรางวัลการประกวดเล่านิทาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดพิธิมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ เด็กชายสุทธิพจน์ เกตุแก้ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาการการประกวดเล่านิทาน โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางอุบลรัตน์ คงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกอนุบาลและแผนกประถมศึกษาเป็นผู้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นางแสงจันทร์ มิตรกูล ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

บรรยากาศ ::พิธีมอบรางวัลการประกวดเล่านิทาน