.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,198,745
  Today : 174

 
 

Foreign Languages Programme Relationship สานสัมพันธ์ พี่น้อง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดกิจกรรม Foreign Languages Programme Relationship สานสัมพันธ์ พี่น้อง ขึ้น เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้เกิดความรักสามัคคีในในกลุ่ม ซึ่งกิจกรรม มีทั้งส่งเสริมด้านวิชาการ และกิจกรรมสัมพันธ์ บรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักระหว่างพี่กับน้อง

บรรยากาศ :: กิจกรรม Foreign Languages Programme Relationship สานสัมพันธ์ พี่น้อง