.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,198,745
  Today : 174

 
 
กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ วิทย์-คณิต 2560

เมื่อวันที่30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่
วิทย์-คณิต นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนกการเรียน วิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศ :: กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ วิทย์-คณิต 2560