.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,198,745
  Today : 174

 
 
บริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาร่วมกับเหล่ากาชาดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีกิจกรรม บริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครู เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมากมาย

บรรยากาศ :: บริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช