.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,198,747
  Today : 176

 
 

พบปะสามัคคีธรรมบุคลากรคริสเตียน

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้จัดพบปะสามัคคีธรรมบุคลากรคริสเตียน
ขึ้นใน เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการศาสนกิจ โดยมีศาสนาจารย์อรรณพ บุญเรือง ที่ปรึกษาฝ่ายศาสนกิจและผู้ประสานงานภาคที่ 9 มาแบ่งปันพระพร