.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
115 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

15 กันยายน 2559 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจัดงานนมัสการขอบพระคุณเจ้าเนื่องใน คริสตจักรเบธเลเฮ็ม ครบ 120 ปี และ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ครบ 115 ปี ในการนมัสการครั้งนี้ได้มีพิธีมอบถวายอาคารอนุสรณ์ 120 ปี คริสตจักรเบธเลเฮ็ม จังหวัด นครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุกรรมการฯ ป.ป.ช. และ ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรฯ เปิดป้ายอาคารอนุสรณ์ 120 ปี ภาคนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า เผยพระวจนะ ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หลังการนมัสการมีการเดินขบวนพาเหรด จากคริสตจักรเบธเลเฮ็ม มายังโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โดยภายในขบวนประกอบด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ครู และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า