.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล :: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุกรรมการฯ ป.ป.ช. หัวข้อ คุณภาพการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 กันยายน 2559 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล :: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุกรรมการฯ ป.ป.ช. หัวข้อ คุณภาพการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เข้าเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ 100 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เนื่องในวันนมัสการควบรอบ 115 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา