.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
พิธีมอบโล่รางวัล-เกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันในระดับและประเภทต่างๆ จากการเข้าแข่งขัน “English  Contest ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23 

เมื่อวันศุกร์ที่  16  กันยายน 2559  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล-เกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันในระดับและประเภทต่างๆ จากการเข้าแข่งขัน “English  Contest ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23  ณ หอประชุมอาคาร 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ผป.สุรพงศ์  มิตรกูล: เลขาธิการสภาคริตจักรในประเทศไทย   เป็นตัวแทน ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เกษม  วัฒนชัย : องคมนตรี”  เป็นผู้มอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้  ท่ามกลางความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดี
นายทวี  เต่าคำ:อนุสาศก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เป็นผู้อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า  , นางแสงจันทร์  มิตรกูล:ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน  , นางนันทิยา ขัมพานนท์:หัวหน้าฝ่ายแผนงานและบุคลากรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  อธิษฐานปิดงานฯ
สำหรับการจัดสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “English  Contest ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23 รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เกษม  วัฒนชัย : องคมนตรี”  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา , สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ,สมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี AMC ร่วมกันจัดสอบขึ้นไปแล้ว เมื่อวันเสารที่ 3 กันยายน 2559  ดังที่ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ในนามของ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา , สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ,สมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมต่อการจัดการแข่งขันฯในครั้งนี้

รูปพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมได้ที่