.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 

FPT School of Business เยื่อมเยือน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียน FPT School of Business ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ โดยมีทีมผู้บริหารโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานำโดยนางแสงจันทร์ มิตรกูล ให้การต้อนรับ