.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม จากการแข่งขัน Third Prize For the ASEAN+3 Contest

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม จากการแข่งขัน Third Prize For the ASEAN+3 Contest
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกมัธยมศึกษา มีพิธีมอบรางวัลให้กับ นายณัฐธนฉัตร เลิศสุทธิชวาล และ นายอภิสิทธ มูลิกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม จากการแข่งขัน Third Prize For the ASEAN+3 Contest จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางแสงจันทร์ มิตรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เป็นผู้มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้