.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ร่วม กับ สภากาชาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ณ ห้องประชุมอาคาร 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน ได้เห็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อไป ในอนาคต ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปมอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลน