.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
๑.การทำความดีด้วยกาย :: การทำความสะอาดสาธารณสถาน การจัดนิทรรศการ
๒.การทำดีด้วยวาจา :: การปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องสรรเสริญพระบารมี
๓.การทำความดีด้วยใจ การจัดกิจกรรมนมัสการพระเจ้า อธิฐานเพื่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทำสมาธิ