.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
โครงการสอบแข่งขันเพื่อหาคนเก่งแผนกประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา ได้จัดให้มีการสอบเพื่อหาคนเก่ง แผนกประถมศึกษา โดยทำการสอบใน 5 รายวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการสอบแข่งขันคนเก่งในระดับ จังหวัด ภูมิภาคประเทศต่อไป