.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
นมัสการพระเจ้าถวายวิสุทธิทาน

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2559 ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ได้จัดนมัสการพระเจ้าถวายวิสุทธิทาน เนื่องในวันคริสตมาสให้กับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และโครงการEnglish Programme และนักเรียนมีส่วนร่วมในการถวายวิสุทธิทาน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดซื้อผ้าห่ม 700 ผืน ช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม :: แผนกอนุบาล

ภาพกิจกรรม :: แผนกประถมศึกษา
 
ภาพกิจกรรม :: แผนกมัธยมศึกษา