.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 

การฉลองคริสตมาส AMC ปี 2559

เมื่อ 23 ธันวาคม 2016 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้จัดกิจกรรมฉลองคริสตมาส 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกๆ ระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลายได้ร่วมกันจัดขึ้นภายในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันฉลองคริสตมาส ภายในห้องเรียนซึ่งในแต่ละห้องเรียนจะมีแสดงละคร และการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า โดยมีคณะกรรมการเยี่ยมห้องนักเรียน นำโดย ศาสนาจารย์สมมิตร ไชโย:ศิษยาภิบาลคริสตจักรเบธเลเฮ็ม จ.นครศรีธรรมราช และคณะกรรมการบริหาร(ภายใน)โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาพร้อมด้วยเหล่าคณะครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มาร่วมพบปะเยี่ยมเยียนแบ่งปันพระวจนธรรมของพระเจ้า ท่ามกลางความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง จากนั้นมีการร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันและร่วมเฉลิมฉลอง ในห้องเรียนของนักเรียน