.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 

นักเรียนคนเก่งระดับชั้นประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โดย นางแสงจันทร์ มิตรกูล ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งระดับชั้นประถมศึกษา ที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 10 จากคะแนนรวมทุกรายวิชาของการสอบวัดผลภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6