.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 

นักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.P) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 เข้าค่ายวิทย์ที่ศูนย์วิทย์ จ.ตรัง

วันนี้นักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.P) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1
จำนวน 107 คน ครู 7 คน เดินทางไปเข้าค่ายวิทย์ที่ศูนย์วิทย์ จ.ตรัง ในวันที่ 25-27 มกราคม 2560 นางแสงจันทร์ มิตรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อธิษฐานขอพรพระเจ้า และ กล่าวกำชับนักเรียนและครู ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้