.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 

โครงการ ติว O- NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจัดโครงการ ติว O- NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เป็นวันแรกในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดย วิทยากร จาก สถาบัน Tutor DD ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี ศรีธรรมราชศึกษา ในการจัดติวครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเสริมเพิ่มเติมและจัดการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการจัดขึ้นทุกปี