.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,198,748
  Today : 177

 
 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษายินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่1/2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ยินดีต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านสู่ภาคเรียนที่ 1/2560 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีความไว้วางใจให้ทางโรงเรียนช่วยดูแลบุตรหลานของท่าน

บรรยากาศ :: แผนกอนุบาล

 

บรรยากาศ :: แผนกประถมศึกษา
   
บรรยากาศ :: แผนกมัธยมศึกษาโครงการ EnglishProgramme