.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,198,748
  Today : 177

 
 
โรงเรียนศรีธรรมราชจัดนมัสการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้จัดนมัสการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 คริสตจักรเบ็ธเลเอ็ม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้ารวมอย่างพร้อมเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์อมร สารสมุทร ผู้อำนวยการหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ และกรรมการพันธกิจการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เผยพระวจนธรรมของพระเจ้า

บรรยากาศ :: การนมัสการเปิดภาคเรียน