.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
คณะผู้บริหารและบุคลากรครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าในโอกาส
มอบถวายอาคารเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา อำเภอสังขละบุรี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา คณะผู้บริหารและบุคลากรครูเดินทางเข้าร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าในโอกาสมอบถวายอาคารเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

บรรยากาศ :: พิธีนมัสการพระเจ้าในโอกาสมอบถวายอาคารเรียน