.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 1,159,419
  Today : 322

 
 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มีการทำสัญญาลงนามกับครูผู้สอนชาวต่างประเทศ

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2017 โครงการภาษาอังกฤษ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มีการทำสัญญาลงนามกับครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียนสำหรับภาคเรียนใหม่ปี 2017

บรรยากาศ :: การทำสัญญาลงนาม