.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

ฉลองคริสตมาสต์ 2015ภายใน
ฉลองคริสตมาสต์ 2015ภายใน
แผนกอนุบาล EP จัดกิจกรรมฉลองคริสตมาสต์ 2015
แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมฉลองคริสตมาสต์ 2015
สังสรรค์ศิษย์เก่าและฉลองคริสตมาสต์ 2015 (ครั้งที่ 10)
พิธีมอบรางวัล English Contest ครั้งที่ 22
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศรีธรรมราชศึกษาน้อมเกล้าฯ
English Contest ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 22
บริจาคโลหิตสานสัมพันธ์ชุมชน (ครั้งที่ 9)
คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 100 ปี ศรีธรรมราชศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3
นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
แข่งขันทักษะประดิษฐ์กระทงลอย
ลานวิชาการ "กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ"
ฝ่ายวิชาการพบปะนักเรียนชั้น ม.6
ฝ่ายวิชาการพบปะนักเรียน
"อบรมความรู้เรื่องเอดส์"
"สัมมนาหัวหน้างานครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558"
"สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ"
"อบรมภาษาจีน"
"ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินรอบสี่"
"พัฒนาห้องจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ 100 ปี ฯ"
"ทาสีรั้วโรงเรียนแผนกประถมศึกษา"
"นักเรียนโครงการ EIP. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์"
"ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558"
"กิจกรรม D.A.R.E ประถมศึกษา"
"ฝ่ายกิจการนักเรียน ศึกษาดูงานที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย"
"เด็กดีศรีธรรมราชศึกษา"
แผนกอนุบาลจัดงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ประชุมครูแผนกประถมศึกษา
ประชุมครูแผนกมัธยมศึกษา
สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ ... " รื้อฟื้น คืนดี "...
AMC BALL ครั้งที่ 4
นักเรียน ม.6 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย
พบปะสามัคคีธรรมบุคลากรคริสเตียน
ลานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แข่งขัน Computer Contest ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ปีที่ 10
English Camp มัธยมศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.6 เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.6 ปลูกป่าชายเลน
สัมพันธ์ชุมชน:สนามแข่งขัน "กีฬาเทควันโด"
สนามแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล-ประถมจากสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สัมมนาบุคลากรใหม่ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศรีธรรมราชศึกษาน้อมเกล้าฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
สานสัมพันธ์น้องพี่แผนกภาษา-สังคม
ลานวิชาการแผนกมัธยม ศิลป์-ดนตรี
ลานวิชาการแผนกมัธยม วิทยาศาสตร์
  กลับก่อนหน้านี้      อ่านก่อนหน้านี้