.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,070
  Today : 74

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps
การทำสัญญาลงนามกับครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษายินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่1/2560
นมัสการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
รีทรีตบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560
พิธีนมัสการพระเจ้าในโอกาสมอบถวาย อาคารเรียนโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
การสัมมนาหัวหน้างาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560
โครงการ ติว O- NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
นักเรียน โครงการS.M.Pชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เข้าค่ายวิทย์ที่ศูนย์วิทย์ จ.ตรัง
นักเรียนคนเก่งระดับชั้นประถมศึกษา
หนูน้อยเสียงเพราะระดับชั้นประถมศึกษา
หนูน้อยยอดมวยไทย
การฉลองคริสตมาส AMC ปี 2559
คริสตมาสนักเรียนคริสเตียนและสนใจเชื่อ AMC
นมัสการพระเจ้าถวายวิสุทธิทาน
ทีม มิชชันนารี ปูซาน ประเทศเกาหลี เยี่ยมเยียนโรงเรียน
รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6
โครงการส่งเสริมพัฒนา พฤติกรรมต่างๆของนักเรียน (กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการสอบแข่งขันเพื่อหาคนเก่งแผนกประถมศึกษา
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
หน่วยงานประทีปของไทย เยื่อมเยือน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
มอบรางวัลการแข่งขัน Third Prize For the ASEAN+3 Contest
กิจกรรมลานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน FPT School of Business ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
กิจกรรมลานวิชาการภาษาไทย
อบรม STEM Education
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ว่ายน้ำ 115 ปี
มอบเกียรติบัตรหมวดอังกฤษ
การแข่งขันกีฬาการช่าง VS ศรีราช
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชน นกยูงเกมส์ ครั้งที่ 17
กิจกรรมออกกำลังการ แผนกประถมศึกษา
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ แผนกประถมศึกษา
ประกาศผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 แผนกประถมศึกษา
นักเรียนร่วมปลูกป่าชายแลน
กิจกรรมทัศนศึกษา ป. 6 บ้านคีรีวง
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โครงการปกติ ร่วม กับ โครงการ EP
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1 อุทยานการเรียนรู้เมืองนคร
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.3 บ้านคีรีวง
สัมมานาบุคลากรใหม่ 2559
สัมมานาหัวหน้างาน 2559
กิจกรรมลานวิชาการระดับชั้นป.6
พิธีปิด AMC CUP ครั้งที่ 1 ฉลอง115 ปีโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
พิธีมอบโล่รางวัล-เกียรติบัตร English Contest ครั้งที่ 23
บรรยายพิเศษ หัวข้อ คุณภาพการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล
นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า115 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
พิธี่เปิด AMC CUPครั้งที่ 1 ฉลอง115 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
       อ่านก่อนหน้านี้