.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,073
  Today : 77

     

นักเรียนประถมศึกษา คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันว่ายน้ำระดับประเทศ
ชิงถ้วย เบญจาสีติ ครั้งที่ 22

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำระดับประเทศ
ชิงถ้วย เบญจาสีติ ครั้งที่ 22
ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อ.เบาเสาธง จ.สมุทรปราการ วันที่ 19 ตุลาคม 2556

รุ่นอายุ 7 ปี หญิง

1.เด็กหญิง รมิดา มิตรกูล

ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร

ชนะเลิศที่ 2 เหรียญเงิน รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมผลัดผสม

2.เด็กหญิง นฤภร วินเกตุ

ชนะเลิศที่ 2 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร

ชนะเลิศที่ 2 เหรียญเงิน รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมผลัดผสม

3.เด็กหญิง ธัญลดา  ศรีสังขจร

ชนะเลิศที่ 2 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร
4.เด็กหญิง ปิ่นภัค เชียงสวน
ชนะเลิศที่ 2 เหรียญเงิน รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมผลัดผสม
5.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดอกบัว
ชนะเลิศที่ 2 เหรียญเงิน รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมผลัดผสม
ร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ
   

-เด็กหญิงชนิดา แนมไส
-เด็กณัฐกฤตา มีปาน

   
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแข่งขัน
   

อ.วรภัทร เหมาะสมสกุล
อ.อนุพร แก้วดวงงาม

   
รุ่นอายุ 9 ปี หญิง

1.เด็กหญิงภัทรานิศฐ์ สุวรรณวัฒน์

ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมท่าฟรีสไตล์

2.เด็กหญิงชนัญชิดา ดิษฐ์อำไพ

ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมท่าฟรีสไตล์
3.เด็กหญิงพิชญา ชุมสุวรรณ
ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมผลัดผสม
4.เด็กหญิงสุทัตตา รุ่งประภัศร์
ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมผลัดผสม
รุ่นอายุ 11 ปี หญิง
   
1.เด็กหญิงวิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต
ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 100 เมตร

ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมผลัดผสม

ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมฟรีสไตล์
2.เด็กหญิงหนึ่งเมษา เมืองแก้ว
ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมผลัดผสม

ชนะเลิศที่ 3 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำทีมฟรีสไตล์
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแข่งขัน
   

อ.ธีรพล สินภูมิ
อ.จริยา ศรีเจริญ