.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,073
  Today : 77

     

นักเรียนประถมศึกษา คว้าเหรียญรางวัลอันดับที่ 4รายการ พัทลุงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง กุลพาณิชย์ เมฆหมอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่สามารถคว้าคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ใน รายการ พัทลุงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3
จัดโดย อบจ.พัทลุง จังหวัด พัทลุง เมื่อ 6 ตุลาคม 2556