.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,072
  Today : 76

     

นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการว่ายน้ำ ชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ (รอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย)

 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ ชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ (รอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย) จัดโดย อบจ.สุราษฏร์ธานี-เทพนิมิต วันที่ 7-8 ธันวาคม 2556
ได้เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ทั้งชาย-หญิง

สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ อบจ.สุราษฏร์ธานี-เทพนิมิต (รอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย)

   
1.ด.ญ.รมิดา  มิตรกูล (รุ่น 6 ปี) 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
2.ด.ญ.จัสมิน   หะยีมุยดา (รุ่น 7 ปี) 4 เหรียญ 1 เหรียญทองแดง
พร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง
3.ด.ญ.สุทัตตา  รุ่งประภัศร์ (รุ่น 7 ปี) 1 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง
4.ด.ญ.ชนัญธิดา  ดิษฐ์อำไพ(รุ่น 8 ปี) 1 เหรียญทองแดง
5.ด.ญ.ลิยานา  หะยีมุยดา(รุ่น 8 ปี) 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
พร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 8 ปี หญิง
6.ด.ญ.หนึ่งเมษา  เมืองแก้ว(รุ่น 10 ปี)   1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
7.ด.ญ.วิมพ์วิพา  เบญจศุภนิมิต(รุ่น 11 ปี) 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
8.ด.ช.ณัฐภัทร  บุญเจริญ  (รุ่น 8 ปี) 2 เหรียญทองแดง
9.ด.ช.มูฮัมหมัดฟาริส  หะยีมุยดา(รุ่น 9 ปี)      6 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
พร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รองชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 ปี ชายและทุนการศึกษาจำนวน 2000 บาท จากสมาคมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ เนื่องจากการทำลายสถิติภาคใต้ทั้งสิ้น 4 รายการ
10.ด.ช.ภาณุรักษ์  นาคแก้ว (รุ่น 9 ปี)    1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
11.ด.ช.สารัช  มีชนะ(รุ่น 9 ปี)      2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
12.ด.ช.กฤตภัค  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์(รุ่น 9 ปี)         1 เหรียญทองแดง
13.ด.ช.ภัทรณัฐ  ภูริภัทรพันธุ์(รุ่น 10 ปี) 1 เหรียญทองแดง
14.ด.ช.ชโนทัย  จเรประพาฬ(รุ่น 9 ปี)   

3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

15.ด.ช.ธีทัต  แสงโชติ(รุ่น 11 ปี)  2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
16.ด.ช.ภูฟ้า  ดำอุไร (รุ่น 10ปี) 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
17.ด.ช.ณัฐชนน  เชี่ยวชล(รุ่น 10 ปี) 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
18.ด.ช.ศรัณย์พร  สุทธิสุวรรณ(รุ่น 11 ปี) 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
19.ด.ช.กฤติยา  แก่นทอง(รุ่น 11 ปี)

4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง