.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,073
  Today : 77

     

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2556

  การที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ "สร้างขุมทรัพย์ทางปัญญา พัฒนาเด็กใต้ ก้าว ไกลสู่สากล" เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่งขันคำคม ระดับ ชั้น ป.1-6

เด็กหญิงวรัมพร  ชุมสวัสดิ์ 
เด็กหญิงรชกร  หนูเอก   

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.6/1
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.6/1
ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก  26 ทีม และ
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ  ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ชั้น ป.1-6

เด็กหญิงศุภรดา  นนทศรี   

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.6/3
ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญเงิน  จาก  30 ทีม

การแข่งขัน  A-Math  ระดับ ชั้น ป.1-6
เด็กชายรังสิพล  วาสุ  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.6/2

เด็กชายกัญจ์ตวิชญ์  โสสมัน  

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.6/2
ได้ลำดับที่  18  จาก  30 ทีม
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชั้น ป.1-6

เด็กหญิง ณ ภัทร  ลิ้มโอภาส 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.5/5
ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง  จากการแข่งขัน  29 ทีม

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลชั้นป.1-6

เด็กหญิง ณ ภัทร  ลิ้มโอภาส 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.5/5
ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง  จากการแข่งขัน  29 ทีม
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับ ชั้น ป.1-6

เด็กหญิงวิชชุดา  ชยันต์เกียรติ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.6/5
ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง  จากการแข่งขัน  20 ทีม