.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,073
  Today : 77

     

นักเรียนชั้นประถมศึกษา คว้าเหรียญทอง การแข่งขันสแต็ค แบบ 3-6-3

 

จากการที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ สแต็ค แบบ 3-6-3 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาการทางสมองและประสาทสัมผัส ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลดังนี้
กับ เด็กชายภูฟ้า  ดำอุไร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับเหรียญทอง ในรุ่น 10 ปี ชาย โดยใช้เวลาเพียง 3.416 วินาที เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 22 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาล  นครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ