.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,073
  Today : 77

     

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คว้าเหรียญทอง กีฬาเทควันโด
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 35

 

จากการที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลดังนี้
นางสาว บุษกร เดชดี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอ ง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 35 ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม-3กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์