.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,073
  Today : 77

     

รางวัลมารยาทงามน้ำใจดีระดับประถมศึกษาประจำปี 2556

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นางธิราวัฒน์ สุขสุวรรณ์:ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได้รับการประกาศเพื่อแสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้าน "มารยาทงามน้ำใจดีระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556" ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารอำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลนี้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะครูและนักเรียนแผนกประถมศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี โดยคัดเลือกนักเรียนชาย-หญิงในระดับชั้น ป.1-6 ระดับชั้นๆละ 2 คน นับเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และประพฤติตนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมและรอบรู้วิชาการเป็นอย่างดีทีเดียว