.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,198,747
  Today : 176

     

นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการ ลานสกามาราธอน

 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง กุลพาณิชย์ เมฆหมอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้รองชนะเลิศอันดับ5 รุ่นฟันรันประชาชนหญิงทั่วไป  ใน รายการ ลานสกามาราธอน เมื่อ 22 มิถุนายน 2557