.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 1,198,746
  Today : 175

     

WSSA 2014 Nakhom Si Thammarat Sport Stacking Championships

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันWSSA 2014 Nakhom Si Thammarat Sport Stacking Championships
ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทเดี่ยว

1.รุ่นอายุ 7-8 ปี

เด็กหญิงรมิดา มิตรกูล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

-รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 3-3-3
 

-รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 3-6-3  


-รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Cycle  
2.รุ่นอายุ 9-10 ปี
เด็กชายเตชิต มหิทธิพงศา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง -ชนะเลิศ ประเภท 3-3-3  
  -ชนะเลิศ ประเภท 3-6-3  
  -ชนะเลิศ ประเภท Cycle  
เด็กชายธีทัต แสงโชติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน -รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 3-3-3
 
  -รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 3-6-3  
  -รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Cycle  
3.รุ่นอายุ 11-12 ปี
เด็กชายกฤษณะ บุญจิตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง -ชนะเลิศ ประเภท 3-3-3
 
  -รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 3-6-3
 


-ชนะเลิศ ประเภท Cycle  
เด็กหญิงชนกานต์ สุทธิ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  
ได้รับรางวัล -รางวัลชมเชย ประเภท 3-3-3
 
  -รางวัลชมเชย ประเภท 3-6-3
 
  -รางวัลชมเชย ประเภท Cycle  
ประเภททีม (Double Cycle ) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

-เด็กชายเตชิต มหิทธิพงศา และ เด็กชายกฤษณะ บุญจิตร
ได้รับ โล่และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ประเภท Double Cycle
-เด็กชายภาณุชาติ ปรีชา และ เด็กชายจักรพรรดิ ราชสาร
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Double Cycle
-เด็กชายธีทัต แสงโชติ และ เด็กชายเอกปวีณ์ ทองสุภา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Double Cycle