.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,198,745
  Today : 174

     

WSSA 2014 Thailand National Sport Stacking Championships

นักเรียนคนเก่งชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "WSSA 2014 Thailand National Sport "
เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม โรงเรียนศรีธรรมราชได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ "WSSA 2014 Thailand National Sport " ณ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 34 ทีม จากทั่วประเทศ ผลการแข่งขันดังนี้
เด็กชายเตชิต มหิทธิพงศา นักเรียนชั้นประถมศึกษา 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว Cycle รุ่น 10 ปีชาย