.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,198,747
  Today : 176

 
     

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57

 สรุปผลการแข่งขัน
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2557  ผลการแข่งขัน ดังรายการแข่งขันดังนี้

1.กีฬาว่ายน้ำ 
117 เหรียญทอง    38 เหรียญเงิน        19 เหรียญทองแดง
2.แบตมินตัน
2      เหรียญทอง    5  เหรียญเงิน        4   เหรียญทองแดง
3.มวยไทยสมัครเล่น
-      เหรียญทอง     2  เหรียญเงิน -   เหรียญทองแดง
4.เทเบิ้ลเทนนิส                  
1      เหรียญทอง 1   เหรียญเงิน -   เหรียญทองแดง
5.กรีฑา                               
-      เหรียญทอง -   เหรียญเงิน 1   เหรียญทองแดง
รวม
120 เหรียญทอง 46 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง
ถ้วยรางวัล
  1.กีฬาว่ายน้ำ  12  ถ้วยรางวัล
  2.แบตมินตัน  3   ถ้วยรางวัล
  รวม         15  ถ้วยรางวัล