.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 1,198,745
  Today : 174

     

ทางโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการการแข่งขัน "รายการแข่งขัน เทศบาลนครนครตรัง ครั้งที่ 14" ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. 2559 ณ สระว่ายน้ำทุ่งแจ้ง โดยมีนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและผลการแข่งขัน คะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1 มีนักกีฬาเข้าร่วมดังต่อไปนี้
1.ด.ช. ณ ภัทร จเรประพาส รางวัลที่ได้รับ :: 1 เหรียญทอง 1เหรียญทองแดง
2.ด.ช.ภัทรพล เอาบุตร รางวัลที่ได้รับ :: 1เหรียญทองแดง
3.ด.ช.ณัฏฐสิทธิ์ จิวสุวรรณ รางวัลที่ได้รับ :: 2 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง
4.ด.ช.จิระเมธ ระเบียบผล รางวัลที่ได้รับ :: 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง
5.ด.ช.ณัฐภัทร ทองเกตุ รางวัลที่ได้รับ :: 1 เหรียญเงิน 4เหรียญทองแดง
***ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 9 ปีชาย
6.ด.ช.จิตฐิ สุวรรณ รางวัลที่ได้รับ :: 3 เหรียญทอง 2เหรียญทองแดง
7.ด.ช.ชนัญดร วิบูลย์ลักษณากุล รางวัลที่ได้รับ :: 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
8.ด.ช.อธินัน คชินทร์ รางวัลที่ได้รับ :: 1 เหรียญทอง 1เหรียญทองแดง
9.ด.ช.ยศกร ธรรมมิกะกุล รางวัลที่ได้รับ :: 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
10.ด.ช.ภานุรักษ์ นาคแก้ว รางวัลที่ได้รับ :: 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
***ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 รุ่น 11 ปีชาย
11.ด.ช.ณัฐภัทร บุญเจริญ รางวัลที่ได้รับ :: 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
12.ด.ช.มูฮัดหมัดฟาริส หะยีมุยดา รางวัลที่ได้รับ :: 11 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 
***ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 12 ปีชาย
13.ด.ญ.ศิริกัญญา คชินทร์ รางวัลที่ได้รับ :: 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
14.ด.ญ.เกสร พรหจันทร์ รางวัลที่ได้รับ :: 1 เหรียญทองแดง
15.ด.ญ.ณัฐกฤตา มีปาน รางวัลที่ได้รับ :: 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
16.ดญ.จัสมิน หะยีมุยดา รางวัลที่ได้รับ :: 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
***ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 10 ปีหญิง
17.ด.ญ.ลิยานา หะยีมุยดา รางวัลที่ได้รับ :: 2 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
***ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 11 ปีหญิง
18.ด.ช.ชโนทัย จเรประพาส เข้าร่วมแข่งขัน

สรุปเหรียญรางวัล
35 เหรียญทอง
25 เหรียญเงิน
29 เหรียญทองแดง
6 ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม
1ถ้วยรวมคะแนนสโมสรอัดับ 2
ซึ่งโรงเรียนได้แสดงความยินดีและจัดมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลหน้าเสาธงโดยมีนางแสงจันทร์ มิตรกูล :: ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล