ภาษา:
   
 
 
คลังความรู้
ย้อนกลับ
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน ประชาคมอาเซียน
          ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ วิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกนั้นได้แก่

          1. วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services)
          2. วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)
          3. วิชาชีพพยาบาล (nursing services)
          4. วิชาชีพด้านวิศวกรรม (engineering services)
          5. วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)
          6. วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)
          7. วิชาชีพบัญชี (accountancy services)

          และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการตกลงให้เพิ่มวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา (hotel services and tourism)เมื่อมีการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเทศไทยก็อาจเป็นประเทศหนึ่งที่แรงงานต่างชาติให้ความสนใจนี่จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ภาษาอังกฤษจะ กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราคนไทยมากขึ้น
หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา