ภาษา:
   
 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

ประกาศ  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
ฉบับที่  310/2561
เรื่อง  รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน  ปีการศึกษา  2561

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย  จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  รับสมัครตั้งแต่วันที่  27-31 สิงหาคม 2561   ณ ห้องธุรการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา      (ในวันและเวลาราชการ)  ทำการสอบสอนและสัมภาษณ์ในวันที่  4  กันยายน 2561  เวลา 09.00 น.     ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่            075-356565 ต่อ 158 ,109

ประกาศ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม  2561  

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา