.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,198,745
  Today : 174
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2556
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 19
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสั่งซื้อและตรวจรับคูปอง เพื่อจำน่ายอาหารโรงอาหารภาคปกติและE.P.ปีการศึกษา2555
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับกระเป๋านักเรียน .... ปีการศึกษา 2556 เพื่อนำมาจำหน่าย
เชิญชวนเสนอราคาจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์นักเรียนม.3และม.6(หนังสือรุ่น) ประจำปีการศึกษา2555
เชิญชวนเสนอราคาถ่ายรูปหมู่บุคลากรและนักเรียนม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา2555
  อ่านต่อหน้านี้