ภาษา:
ไม่พบข้อมูล
   
 
 
- - แจ้งเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
- - รับสมัครเข้าศึกษา
- - งดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
- - AMC-TS Model : 4I
- - AMC CARE
- - Day camp
- - มาตรการป้องกันโควิด 19
- - โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
  • แจ้งเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
  • รับสมัครเข้าศึกษา
  • งดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
  • AMC-TS Model : 4I
  • AMC CARE
  • Day camp
  • มาตรการป้องกันโควิด 19
  • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
01 พ.ค. 2564
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
19 เม.ย. 2564
 งดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
14 เม.ย. 2564
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID 19 บริเวณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
29 มี.ค. 2563
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือกและการมอบตัวนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
03 เม.ย. 2563
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน ประชาคมอาเซียน
AEC Blueprint คืออะไร?
เปรียบแรงงานไทย กับต่อสิงคโปร์ และมาเลเซียในอาเซียน
AEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยรอบ 2
อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC เลิกกองทุนสงเคราะห์สวนยาง?
 ไม่พบข้อมูล
รวมลิงค์เว็บไซต์สำคัญๆ
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ:
เว็บไซต์จังหวัดต่างๆ:
เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด:
เว็บไซต์น่าสนในอื่นๆ:
 
หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา